Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Posiedzenie Zespołu ROW – 21 lipca 2017

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że drugie spotkanie członków Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się 21 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, parter-sala sesyjna.

Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki analizy SWOT dotyczące sytuacji rolnictwa i obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem mocnych i słabych stron oraz okazji i zagrożeń opracowane na podstawie ankiety rozesłanej w oparciu o ustalenia jakie zapadły na spotkaniu w dniu 30 czerwca 2017 r.