Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Materiały i prezentacje ze spotkania Zespołu – 21 lipca 2017

W dniu 21 lipca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się drugie spotkanie robocze Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje ze spotkania.

Pobierz: Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w regionach – materiały do dyskusji

               Zróżnicowania stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – część I

              Zróżnicowania stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – część II