Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Materiały-obszary wiejskie

Pobierz: 1_1 Dochód rozporządzalny wg województw i regionów

              1_1 Korzystający z kanalizacji wg województw powiatów i gmin

              1_1 Korzystający z wodociągów wg województw powiatów i gmin

             1_1 Ludność i gęstość zaludnienia wg województw powiatów i gmin i w podziale miastow wieś

             1_1 mieszkania i zasoby meiszkaniowe wg województw powiatów i gmin

             1_1 Powierzchnia mieszkania oddane do użytku wg podregionów i województw

             1_1 udział powierzchni pod wodami i liczba miast wg województw i regionów

             1_1 udział powierzchni rekreacji i wypoczynku i liczba sołect wg województw i regionów

             1_1 Zuzycie wody wg województw powiatów i gmin

            1_2_1 oraz 1_2_2powierzchnia_i_ludnosc_w_przekroju_terytorialnym_2017

             gospodarstwa ekologiczne

             Ludność 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Ludność wg grup wieku i płci 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             PKB I WARTOŚĆ DODANA BRUTTO WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI 2010-2014 Polska, województwo

             Podmioty nowo zarejestrowane do Regon (ogołem i wg grup sekcji) 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Podmioty wpisane do Regon (ogołem i wg grup sekcji) 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Podmioty wpisane do Regon na 1000 ludności 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Podmioty wpisane do Regon ogółem i wg klas wielkości 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Podmioty wyrejestrowane z Regonu (ogołem i wg grup sekcji) 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Powierzchnia 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Udział podmitów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

            Wskaźnik obciążenia demograficznego 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

            Zmiany demograficzne na 1000 mieszkańców 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

            2,3. gospodarstwa domowe

             4. Dane o organizacjach w 2014 r

             6. Bezrobotni – wojew. i powiaty – miasto, wieś – 2016

            9,14. internet, innowacyjność

            dodatkowe dane zespoły wojewódzkie

            Mapy akwakultura i rybactwo 2013

            Obszary rybackie w 2013

           mapy i dane   – dane udostępnione prze WUS 14.09.2017r.