Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Posiedzenie Zespołu ROW – 18 września 2017

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że trzecie spotkanie członków Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się 18 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 145 na I piętrze.

Spotkanie poświęcone będzie analizie zgromadzonych dotychczas materiałów dot. „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych.”