Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Prezentacje ze spotkania Zespołu – 18 września 2017

W dniu 18 września 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się trzecie spotkanie robocze Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje ze spotkania.

Pobierz: Janiak, Sobczyński – Diagnoza rolnictwo UW Bydgoszcz 18.09.2017

             Zróżnicowanie przestrzenne płatności programów unijnych w województwie kujawsko-pomorskim – prof. UMK dr hab. Roman Rudnicki