Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Wyniki analizy ankiet SWOT z 18.09.2017

Poniżej zamieszczamy wyniki analizy ankiet SWOT. Sporządzono ją w oparciu o 34 ankiety, które otrzymaliśmy od członków Zespołu podczas spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszcz w dniu 18 września 2017 r. Przeanalizowano 17 ankiet z zakresu rolnictwa, 11 z zakresu przetwórstwa oraz 6 z zakresu obszarów wiejskich. 

Pobierz: SWOT – ROLNICTWO 10 najważniejszych

              SWOT – PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE 10 najważniejszych

              SWOT – OBSZARY WIEJSKIE 10 najważniejszych