Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Harmonogram posiedzeń Zespołu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że kolejne prace członków Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim będą odbywały się w trzech grupach roboczych wg poniższego harmonogramu: 

1. Rolnictwo – 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 102 na I piętrze. 

2. Przetwórstwo – 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 102 na I piętrze.

3. Obszary wiejskie23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w budynku głównym, sala nr 4. 

Spotkania poświęcone będą analizie wstępnej wersji "Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT".