Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Materiały ze spotkania Zespołu – 26 stycznia 2018 r.

26 stycznia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie robocze Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Nawiązując do ustaleń posiedzenia prosimy o wnoszenie uwag do dokumentów: aktualnej wersji Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT oraz Syntezy Diagnozy.

 

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje ze spotkania.

Pobierz: Aktualizacja SZRWRiR_23_01_2018

               System zarządzania rozwojem Polski_23_01_2018

              Uwarunkowania strategiczne oraz wyzwania

              SWOT rolnictwo

              SWOT_OW

              SWOTY skonsolidowany +posumowanie ZL wersja II