Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Analizy SWOT do konsultacji

Prosimy o uwagi i propozycje dotyczące:

Odnośnie rozdziału I.

  1. Uzupełnienia listy czynników o istotne zagadnienia dotyczące regionu – w wersji SWOT opracowanej przez zespół wojewódzki (ewentualnie zmiany ich redakcji).

Odnośnie rozdziału II.

  1. Wartości liczbowe poszczególnych ocen w SWOT w wersji MRiRW (CZYNNIKI – LISTA KRAJOWA)
  2. Zasadności umieszczenia czynników w tabelach CECHY DODATKOWE:
  • które zamieszczone cechy dodatkowe odnoszą się do Regionu Kujawsko-Pomorskiego i należy je pozostawić,
  • które zamieszczone cechy dodatkowe nie są charakterystyczne dla naszego Regionu i należy je usunąć,
  • czy są cechy, które są kluczowe dla naszego Regionu, a nie znalazły się na tej liście i należy tabele SWOT w wersji MRiRW uzupełnić o te czynniki (propozycja sformułowania takiego czynnika).

Odnośnie rozdziału III.

  1. Redakcji podsumowania SWOT:
  • zasadność treści poszczególnych sformułowań,
  • propozycje dodatkowych treści do tekstu podsumowania.

 

Plik do pobrania

SWOT-y do konsultacji