Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Jarek

Spotkanie grupy tworzącej Strategię woj. kujawsko-pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim (1 lipca 2019)

1 lipca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podsumowujące, regionalne spotkanie w ramach konsultacji publicznych Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Kamiński, rolnicy, eksperci tworzący Strategię (…), oraz przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa. Wnioski z dotychczasowych działań zaprezentowali Ryszar Zarudzki, który omówił problemy i działania w skali całego kraju oraz Ryszard Kamiński w skali województwa. W trakcie spotkania prelegenci odpowiadali na rodzące się pytania dotyczące przyszłości rolnictwa i różnych punktów widzenia problemów przez mieszkańców wsi (np. Ustawa Odorowa). 

Analizy SWOT do konsultacji

Prosimy o uwagi i propozycje dotyczące:

Odnośnie rozdziału I.

  1. Uzupełnienia listy czynników o istotne zagadnienia dotyczące regionu – w wersji SWOT opracowanej przez zespół wojewódzki (ewentualnie zmiany ich redakcji).

Odnośnie rozdziału II.

  1. Wartości liczbowe poszczególnych ocen w SWOT w wersji MRiRW (CZYNNIKI – LISTA KRAJOWA)
  2. Zasadności umieszczenia czynników w tabelach CECHY DODATKOWE:
  • które zamieszczone cechy dodatkowe odnoszą się do Regionu Kujawsko-Pomorskiego i należy je pozostawić,
  • które zamieszczone cechy dodatkowe nie są charakterystyczne dla naszego Regionu i należy je usunąć,
  • czy są cechy, które są kluczowe dla naszego Regionu, a nie znalazły się na tej liście i należy tabele SWOT w wersji MRiRW uzupełnić o te czynniki (propozycja sformułowania takiego czynnika).

Odnośnie rozdziału III.

  1. Redakcji podsumowania SWOT:
  • zasadność treści poszczególnych sformułowań,
  • propozycje dodatkowych treści do tekstu podsumowania.

 

Plik do pobrania

SWOT-y do konsultacji