Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Radka Cabała

Materiały ze spotkania Zespołu – 26 stycznia 2018 r.

26 stycznia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie robocze Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Nawiązując do ustaleń posiedzenia prosimy o wnoszenie uwag do dokumentów: aktualnej wersji Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT oraz Syntezy Diagnozy.

 

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje ze spotkania.

Pobierz: Aktualizacja SZRWRiR_23_01_2018

               System zarządzania rozwojem Polski_23_01_2018

              Uwarunkowania strategiczne oraz wyzwania

              SWOT rolnictwo

              SWOT_OW

              SWOTY skonsolidowany +posumowanie ZL wersja II

              

              

              

Zaktualizowana wersja Diagnozy i Synteza

Informujemy, że 8 stycznia  br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktualną wersję Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT oraz Syntezę Diagnozy.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

Pobierz: ROZWOJ OBSZAROW WIEJSKICH I ROLNICTWA WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO v5

               Synteza kujawsko-pomorskie 5.01.2018 v1

 

Harmonogram posiedzeń Zespołu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że kolejne prace członków Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim będą odbywały się w trzech grupach roboczych wg poniższego harmonogramu: 

1. Rolnictwo – 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 102 na I piętrze. 

2. Przetwórstwo – 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 102 na I piętrze.

3. Obszary wiejskie23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w budynku głównym, sala nr 4. 

Spotkania poświęcone będą analizie wstępnej wersji "Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT".

Wersja robocza Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej

Informujemy, że 27 września br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wersję roboczą Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT.

W kolejnym etapie przez ok. 1,5 miesiąca jako Zespół jesteśmy zobligowani do pracy nad obecną wersją roboczą Diagnozy. Poniżej zamieszczamy dokument do pobrania.

Pobierz: DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ (woj. kujawsko-pomorskie)

Wyniki analizy ankiet SWOT z 18.09.2017

Poniżej zamieszczamy wyniki analizy ankiet SWOT. Sporządzono ją w oparciu o 34 ankiety, które otrzymaliśmy od członków Zespołu podczas spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszcz w dniu 18 września 2017 r. Przeanalizowano 17 ankiet z zakresu rolnictwa, 11 z zakresu przetwórstwa oraz 6 z zakresu obszarów wiejskich. 

Pobierz: SWOT – ROLNICTWO 10 najważniejszych

              SWOT – PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE 10 najważniejszych

              SWOT – OBSZARY WIEJSKIE 10 najważniejszych

Prezentacje ze spotkania Zespołu – 18 września 2017

W dniu 18 września 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się trzecie spotkanie robocze Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje ze spotkania.

Pobierz: Janiak, Sobczyński – Diagnoza rolnictwo UW Bydgoszcz 18.09.2017

             Zróżnicowanie przestrzenne płatności programów unijnych w województwie kujawsko-pomorskim – prof. UMK dr hab. Roman Rudnicki

Posiedzenie Zespołu ROW – 18 września 2017

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że trzecie spotkanie członków Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się 18 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 145 na I piętrze.

Spotkanie poświęcone będzie analizie zgromadzonych dotychczas materiałów dot. „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych.”

Materiały-obszary wiejskie

Pobierz: 1_1 Dochód rozporządzalny wg województw i regionów

              1_1 Korzystający z kanalizacji wg województw powiatów i gmin

              1_1 Korzystający z wodociągów wg województw powiatów i gmin

             1_1 Ludność i gęstość zaludnienia wg województw powiatów i gmin i w podziale miastow wieś

             1_1 mieszkania i zasoby meiszkaniowe wg województw powiatów i gmin

             1_1 Powierzchnia mieszkania oddane do użytku wg podregionów i województw

             1_1 udział powierzchni pod wodami i liczba miast wg województw i regionów

             1_1 udział powierzchni rekreacji i wypoczynku i liczba sołect wg województw i regionów

             1_1 Zuzycie wody wg województw powiatów i gmin

            1_2_1 oraz 1_2_2powierzchnia_i_ludnosc_w_przekroju_terytorialnym_2017

             gospodarstwa ekologiczne

             Ludność 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Ludność wg grup wieku i płci 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             PKB I WARTOŚĆ DODANA BRUTTO WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI 2010-2014 Polska, województwo

             Podmioty nowo zarejestrowane do Regon (ogołem i wg grup sekcji) 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Podmioty wpisane do Regon (ogołem i wg grup sekcji) 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Podmioty wpisane do Regon na 1000 ludności 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Podmioty wpisane do Regon ogółem i wg klas wielkości 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Podmioty wyrejestrowane z Regonu (ogołem i wg grup sekcji) 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Powierzchnia 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

             Udział podmitów wyrejestrowanych w ogólnej liczbie podmiotów 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

            Wskaźnik obciążenia demograficznego 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

            Zmiany demograficzne na 1000 mieszkańców 2010-2016 Polska, województwo, powiaty, gminy

            2,3. gospodarstwa domowe

             4. Dane o organizacjach w 2014 r

             6. Bezrobotni – wojew. i powiaty – miasto, wieś – 2016

            9,14. internet, innowacyjność

            dodatkowe dane zespoły wojewódzkie

            Mapy akwakultura i rybactwo 2013

            Obszary rybackie w 2013

           mapy i dane   – dane udostępnione prze WUS 14.09.2017r.

            

            

 

 

Materiały-przetwórstwo

Pobierz: paiz kujawsko-pomorskie pl lipiec 2016

               RPDZ_na_2017r.-23.03.2017

              rsi-wk-p-2014-2020

              Sektor spozywczy

              Z5-Inteligentna-specjalizacja

              zalacznik-nr1_ris

              zeszyt_1

              zeszyt_2

              zeszyt_3

              Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce

              Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego

              Polski sektor rolno-spożywczy w warunkach WPR

              Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa 

              Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich

              Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego

              Raport o stanie MŚP

              przemysł_spożywczy_-_makrootoczenie,_inwestycje,_ekspansja_zagraniczna

             PRODUKCJA_SPOZYWCZA_XI_2011