Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Aktualności

Spotkanie grupy tworzącej Strategię woj. kujawsko-pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim (1 lipca 2019)

1 lipca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podsumowujące, regionalne spotkanie w ramach konsultacji publicznych Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Kamiński, rolnicy, eksperci tworzący Strategię (…), oraz przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa. Wnioski z dotychczasowych działań zaprezentowali Ryszar Zarudzki, który omówił problemy i działania w skali całego kraju oraz Ryszard Kamiński w skali województwa. W trakcie spotkania prelegenci odpowiadali na rodzące się pytania dotyczące przyszłości rolnictwa i różnych punktów widzenia problemów przez mieszkańców wsi (np. Ustawa Odorowa). 

Harmonogram posiedzeń Zespołu

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że kolejne prace członków Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim będą odbywały się w trzech grupach roboczych wg poniższego harmonogramu: 

1. Rolnictwo – 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 102 na I piętrze. 

2. Przetwórstwo – 16 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 102 na I piętrze.

3. Obszary wiejskie23 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w budynku głównym, sala nr 4. 

Spotkania poświęcone będą analizie wstępnej wersji "Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT".

Prezentacje ze spotkania Zespołu – 18 września 2017

W dniu 18 września 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się trzecie spotkanie robocze Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje ze spotkania.

Pobierz: Janiak, Sobczyński – Diagnoza rolnictwo UW Bydgoszcz 18.09.2017

             Zróżnicowanie przestrzenne płatności programów unijnych w województwie kujawsko-pomorskim – prof. UMK dr hab. Roman Rudnicki

Posiedzenie Zespołu ROW – 18 września 2017

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że trzecie spotkanie członków Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się 18 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, w sali 145 na I piętrze.

Spotkanie poświęcone będzie analizie zgromadzonych dotychczas materiałów dot. „Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych.”

Materiały i prezentacje ze spotkania Zespołu – 21 lipca 2017

W dniu 21 lipca 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się drugie spotkanie robocze Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje ze spotkania.

Pobierz: Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w regionach – materiały do dyskusji

               Zróżnicowania stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – część I

              Zróżnicowania stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – część II

Posiedzenie Zespołu ROW – 21 lipca 2017

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że drugie spotkanie członków Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim odbędzie się 21 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, budynek A, parter-sala sesyjna.

Podczas spotkania zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki analizy SWOT dotyczące sytuacji rolnictwa i obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem mocnych i słabych stron oraz okazji i zagrożeń opracowane na podstawie ankiety rozesłanej w oparciu o ustalenia jakie zapadły na spotkaniu w dniu 30 czerwca 2017 r.