Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Bez kategorii

Spotkanie grupy tworzącej Strategię woj. kujawsko-pomorskiego w Urzędzie Wojewódzkim (1 lipca 2019)

1 lipca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się podsumowujące, regionalne spotkanie w ramach konsultacji publicznych Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030. W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszard Kamiński, rolnicy, eksperci tworzący Strategię (…), oraz przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa. Wnioski z dotychczasowych działań zaprezentowali Ryszar Zarudzki, który omówił problemy i działania w skali całego kraju oraz Ryszard Kamiński w skali województwa. W trakcie spotkania prelegenci odpowiadali na rodzące się pytania dotyczące przyszłości rolnictwa i różnych punktów widzenia problemów przez mieszkańców wsi (np. Ustawa Odorowa). 

Zaktualizowana wersja Diagnozy i Synteza

Informujemy, że 8 stycznia  br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktualną wersję Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT oraz Syntezę Diagnozy.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

Pobierz: ROZWOJ OBSZAROW WIEJSKICH I ROLNICTWA WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO v5

               Synteza kujawsko-pomorskie 5.01.2018 v1