Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Panel

Analizy SWOT do konsultacji

Prosimy o uwagi i propozycje dotyczące:

Odnośnie rozdziału I.

  1. Uzupełnienia listy czynników o istotne zagadnienia dotyczące regionu – w wersji SWOT opracowanej przez zespół wojewódzki (ewentualnie zmiany ich redakcji).

Odnośnie rozdziału II.

  1. Wartości liczbowe poszczególnych ocen w SWOT w wersji MRiRW (CZYNNIKI – LISTA KRAJOWA)
  2. Zasadności umieszczenia czynników w tabelach CECHY DODATKOWE:
  • które zamieszczone cechy dodatkowe odnoszą się do Regionu Kujawsko-Pomorskiego i należy je pozostawić,
  • które zamieszczone cechy dodatkowe nie są charakterystyczne dla naszego Regionu i należy je usunąć,
  • czy są cechy, które są kluczowe dla naszego Regionu, a nie znalazły się na tej liście i należy tabele SWOT w wersji MRiRW uzupełnić o te czynniki (propozycja sformułowania takiego czynnika).

Odnośnie rozdziału III.

  1. Redakcji podsumowania SWOT:
  • zasadność treści poszczególnych sformułowań,
  • propozycje dodatkowych treści do tekstu podsumowania.

 

Plik do pobrania

SWOT-y do konsultacji

 

Materiały ze spotkania Zespołu – 26 stycznia 2018 r.

26 stycznia 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie robocze Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. 

Nawiązując do ustaleń posiedzenia prosimy o wnoszenie uwag do dokumentów: aktualnej wersji Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT oraz Syntezy Diagnozy.

 

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje ze spotkania.

Pobierz: Aktualizacja SZRWRiR_23_01_2018

               System zarządzania rozwojem Polski_23_01_2018

              Uwarunkowania strategiczne oraz wyzwania

              SWOT rolnictwo

              SWOT_OW

              SWOTY skonsolidowany +posumowanie ZL wersja II

              

              

              

Zaktualizowana wersja Diagnozy i Synteza

Informujemy, że 8 stycznia  br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi aktualną wersję Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT oraz Syntezę Diagnozy.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania.

Pobierz: ROZWOJ OBSZAROW WIEJSKICH I ROLNICTWA WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO v5

               Synteza kujawsko-pomorskie 5.01.2018 v1

 

Wersja robocza Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej

Informujemy, że 27 września br. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przesłał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wersję roboczą Diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa województwa kujawsko-pomorskiego z określeniem analizy SWOT.

W kolejnym etapie przez ok. 1,5 miesiąca jako Zespół jesteśmy zobligowani do pracy nad obecną wersją roboczą Diagnozy. Poniżej zamieszczamy dokument do pobrania.

Pobierz: DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ (woj. kujawsko-pomorskie)

Wyniki analizy ankiet SWOT z 18.09.2017

Poniżej zamieszczamy wyniki analizy ankiet SWOT. Sporządzono ją w oparciu o 34 ankiety, które otrzymaliśmy od członków Zespołu podczas spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszcz w dniu 18 września 2017 r. Przeanalizowano 17 ankiet z zakresu rolnictwa, 11 z zakresu przetwórstwa oraz 6 z zakresu obszarów wiejskich. 

Pobierz: SWOT – ROLNICTWO 10 najważniejszych

              SWOT – PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE 10 najważniejszych

              SWOT – OBSZARY WIEJSKIE 10 najważniejszych

Opracowania do wykorzystania w pracy Zespołu

Pobierz: Opracowanie eksperckie – prof. UMK dr hab. Roman Rudnicki 

Pobierz: Wykaz publikacji – prof. UMK dr hab. Roman Rudnicki

PobierzRozwój obszarów wiejskich i rolnictwa w regionach – materiały do dyskusji

Pobierz: Zróżnicowania stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego-część I

             Zróżnicowania stanu rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego-część II

Pobierz: Polska wieś i rolnictwo 2016

PobierzSytuacja społ-gosp na terenach wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim w 2015r – dr W.Gierańczyk, mgr M.Kobyłecka

Pobierz: strategia_rozwoju_wojewodztwa_kujawsko_pomorskiego_do_roku_2020_-_plan_modernizacji_2020

 

Poniżej znajdują się pliki dotyczące Projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego (Projekt wersja 1.0 do konsultacji wewnętrznych)

Pobierz: Projekt w01 Planu zagospodarowania przestrzennego woj kuj_pom_tekst

               ANEKSY