Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Przetwórstwo

Materiały-przetwórstwo

Pobierz: paiz kujawsko-pomorskie pl lipiec 2016

               RPDZ_na_2017r.-23.03.2017

              rsi-wk-p-2014-2020

              Sektor spozywczy

              Z5-Inteligentna-specjalizacja

              zalacznik-nr1_ris

              zeszyt_1

              zeszyt_2

              zeszyt_3

              Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce

              Analiza uwarunkowań i wyzwań rozwoju sektora rolno-żywnościowego

              Polski sektor rolno-spożywczy w warunkach WPR

              Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa 

              Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich

              Rozwój i rola polskiego przemysłu spożywczego

              Raport o stanie MŚP

              przemysł_spożywczy_-_makrootoczenie,_inwestycje,_ekspansja_zagraniczna

             PRODUKCJA_SPOZYWCZA_XI_2011

Zespół: Przetwórstwo

Zespół Przetwórstwo rolno-spożywcze

Skład osobowy Zespołu roboczego na spotkaniu Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w dniu 21 lipca 2017 r.

  1. Wojciech Mojzesowicz – Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
    Przewodniczący Zespołu przetwórstwo rolno-spożywcze
  2. Magdalena Poreda – Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
  3. Janusz Walczak – NSZZ RI „Solidarność”
  4. Andrzej Sypka – Krajowa Spółka Cukrowa S.A.- Polski Cukier
  5. Mariusz Falgowski – Kujawska Spółdzielnia Mleczarska

W spotkaniu roboczym grupy uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki.