Strategia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa województwa do 2030 r.

Skład Zespołu

Skład Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim

 

Lp.

Instytucja

Przedstawiciel

Przewodniczący Zespołu

Ryszard Kamiński

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Zastępca Przewodniczącego Zespołu

Iwona Gilewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury
i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Członkowie Zespołu

Instytucje

1.

Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Katarzyna Kaczmarek-Sławińska

2.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Marek Machnikowski

3.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Dariusz Pliszka

4.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Elwira Jutrowska

5.

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Wojciech Chwilczyński

Ośrodki naukowo-badawcze

6.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Jacek Długosz

7.

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Marek Adamski

 

8.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi

Roman Rudnicki

9.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zakład Socjologii i Obszarów Rustykalnych

Wojciech Knieć

Przedstawiciele samorządów

10.

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Rolnictwa i Geodezji

Wiesław Czarnecki

11.

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Elżbieta Siemiątkowska

12.

Urząd Marszałkowski w Toruniu

Departament Środowiska

Małgorzata Walter

13.

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Franciszek Koszowski

14.

Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanisław Gliszczyński

15.

Konwent Wójtów Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Marek Klimkiewicz

Regionalni Obserwatorzy Terytorialni i Oddziały Regionalne GUS

16.

Regionalne Obserwatorium przy  Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

Katarzyna Podlaska-Krzywiec

17.

Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Wiesława Gierańczyk

Organizacje i związki branżowe rolników

18.

Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy

Jacek Paul

 

19.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Waldemar Michalak

20.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie  Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

Roman Wiśniewski

21.

Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła

Piotr Depta

22.

Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Jan Biegniewski

23.

Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Koni

Jacek Soborski

24.

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Bydgoszczy

Józef Pawela

25.

Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy

Wiesław Drewnowski

26.

Związek Pracodawców -Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Hanna Łowicka

27.

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN

Marek Klonecki

Wiodące sektory gospodarcze w regionie

28.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.- Polski Cukier

Andrzej Sypka

29.

Zakłady Mięsne Niewieścin Sp. z o.o.

Waldemar Sznajdrowski

30.

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska

Mariusz Falgowski

31.

CYKORIA S.A.

Henryk Dorawa

32.

Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas Sp. z o.o.

Leszek Chmielnicki

33.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Lechpol
Sp. z o.o.

Eugeniusz Taraska

34.

Grupa producentów Owoców GALSTER

Paweł Pączka

35.

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. KRUKOWIAK

Seweryn Borkowski

36.

Gospodarstwo Rybackie Hodowla Karpia Ślesin

Piotr Sykut

37.

Vitraflora Grupa Producentów Sp. z o.o.

Tomasz Michalik

Lokalne Grupy Działania

38.

Sieć Lokalnych Grup Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Dorota Stanek

Partnerzy społeczni

39.

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Wojciech Mojzesowicz

40.

NSZZ RI „Solidarność”

Janusz Walczak

41

Związek Zawodowy Rolników „Samoobrona”

Marek Duszyński

42.

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

Henryk Sobczak

43.

Związek Spółek Wodnych w Toruniu

Tadeusz Krakówka